Sekcja Strzelecka
NADIR
O nas

Nadir:

Sekcja strzelecka UMKS NADIR została powołana uchwałą Walnego Zebrania Członków Klubu Nr 1/97 z dnia 28.02.1997r.
W roku 2002 uruchomiliśmy strzelnicę pneumatyczną w Zespole Szkół przy ul. F. Przypkowskiego 43 w Jędrzejowie, a w roku 2015 strzelnicę kulową (otwartą) przy ul. Torowej w Jędrzejowie.
W ramach sekcji strzeleckiej działają dwie grupy tematyczne – grupa strzelectwa sportowego oraz grupa kolekcjonerska i strzelectwa czarnoprochowego. Powołanie tych grup pozwoliło nam na poszerzenie oferty dla miłośników strzelectwa. Członkostwo w UMKS NADIR Jędrzejów pozwala nie tylko na rozwijanie zainteresowania szeroko pojmowanym strzelectwem, ale również daje możliwość zdobycia patentu strzeleckiego, licencji sportowej, a w dalszej perspektywie - uzyskania indywidualnego pozwolenia na broń palną (sportową) oraz broń kolekcjonerską.
Klub dysponuje dwoma strzelnicami i odpowiednią kadrą instruktorską oraz sędziowską ze stosownymi uprawnieniami. Organizujemy zawody sportowe na strzelnicy kulowej i strzelnicy pneumatycznej, oraz prowadzimy szkolenia i zajęcia strzeleckie a także imprezy pro obronne np. wystawy broni historycznej i współczesnej czy pikniki militarne.
Chcesz się nauczyć jak się posługiwać bronią? Chciałbyś się dowiedzieć jak zdobyć patent strzelecki, czy pozwolenie na broń? A może po prostu szukasz nowego, fascynującego hobby? Przyjdź na strzelanie próbne i przekonaj się sam, czym jest pasja do strzelectwa!
Klub jest zrzeszony w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego i posiada licencję klubową PZSS.

Skan Licencji PZSS dla Klubu Nadir skan Orzeczenia PZSS w sprawie nadania Licencji sportowej dla Klubu Nadir

Strzelnica pneumatyczna:

Strzelnica pneumatyczna mieści się w budynku Szkoły Podstawowej nr 4, przy ul.Przypkowskiego 43 [wejście od parkingu przy basenie], w Jędrzejowie.
Na miejscu mamy 6 stanowisk strzeleckich (10m) i 8 strzelb długich dostępnych dla użytkowników.

zdjęcie strzelnicy pneumatycznej Klubu zdjęcie dziewczyny z karabinem pneumatycznym na strzelnicy pneumatycznej w Jędrzejowie zdjęcie męzczyzny celującego z karabiny pneumatycznego na strzelnicy w Jędrzejowie

Strzelnica kulowa

Strzelnica kulowa znajduje się przy ulicy Torowej w Jędrzejowie. Mamy tu 8 stanowisk z możliwością dostosowania odległości strzelania (15/50/100m). Na strzelnicy kulowej odbywają się również strzelania z broni czarno-prochowej.

zdjęcie męzczyzny strzelającego z widokiem na strzelnicę kulową zdjecie mezczyzny strzelajacego z karabinu na strzelnicy w Jędrzejowie zdjęcie męzczyzny z bronią czarnoprochowa na strzelnicy
Wydarzenia

Strzelnica pneumatyczna

Strzelania z broni pneumatycznej organizujemy we wtorki i piątki, w godzinach 16-19, na strzelnicy wewnętrznej, w Zespole Szkół w Jędrzejowie, ul. Przypkowskiego 43.

Strzelnica kulowa

Strzelania z broni palnej w weekendy na strzelinicy kulowej, znajdującej się przy ulicy Torowej - przy nadleśnictwie.
Aktualnie strzelanie kulowe odbywa się tylko po wcześniejszym uzgodnieniu, ze względu na warunki atmosferyczne. Wiosną wznawiamy pracę pełna parą :)

Zawody

Kalendarz zawodów i wydarzeń:


Wyniki zawodów:

Kontakt
Sponsorzy
Strona autorstwa Anny Czarnockiej.